یک سامانه پیامک و کلی خدمات

پلن ها و قیمت ها

پایه

۹۹۰۰تومان

 • ۱۰۰ پیامک هدیه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • وب سرویس ارسال OTP
 • دفترچه تلفن مخاطبین
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال پیامک از روی نقشه
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • نظرسنجی و مسابقه
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ۱ خط اختصاصی
 • هر پیامک ۲۱.۴ تومان
 • ۳۰ روز گارانتی بازگشت وجه

استاندارد

۸۹۰۰۰تومان

 • ۲۰۰ پیامک هدیه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • وب سرویس ارسال OTP
 • دفترچه تلفن مخاطبین
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال پیامک از روی نقشه
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • نظرسنجی و مسابقه
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ۱ خط اختصاصی
 • هر پیامک ۲۰ تومان
 • ۳۰ روز گارانتی بازگشت وجه

نمایندگی

۳۹۹۰۰۰تومان

 • ۳۰۰۰ پیامک هدیه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • وب سرویس ارسال OTP
 • دفترچه تلفن مخاطبین
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال پیامک از روی نقشه
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • نظرسنجی و مسابقه
 • کدخوان و گارانتی چک
 • خط اختصاصی ۰۲۱
 • هر پیامک ۱۲.۹ تومان
 • ۳۰ روز گارانتی بازگشت وجه

نمایندگی برنزی

تمدید سالیانه

۴۹۰۰۰تومان

 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی اشتراکی
 • ارسال پیامک حاوی لینک
 • وب سرویس ارسال OTP
 • دفترچه تلفن مخاطبین
 • ارسال پیامک BTS
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال پیامک از روی نقشه
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • نظرسنجی و مسابقه
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ۱ خط اختصاصی
 • هر پیامک ۱۸.۳ تومان
 • ۳۰ روز گارانتی بازگشت وجه

  ورود به سامانهثبت نام سامانهنمایندگی