ساخت الگو (پترن) جهت ارسال سریع پیامک خدماتی

راهنمای ساخت الگو (پترن) جهت ارسال سریع پیامک خدماتی:

جهت ایجاد الگوی مورد نظر، از گزینه ی “جدید” درخواست پترن مورد نظر خود را ثبت نمایید.

پس از بررسی درخواست الگو، به ترتیب اولویت ، وضعیت رد یا تایید پترن از پنل شما قابل مشاهده خواهد بود .

در مرحله نهایی از کد پترن تایید شده در پارامتر pattern code وبسرویس استفاده نمایید.

هنگام ایجاد پترن به نکات زیر توجه داشته باشید:

• الگوی ایجاد شده فقط برای همان کاربر قابل استفاده می باشد.

• پترن ها باید حتما به صورت متغییر و در %…% ثبت گردند.

به عنوان نمونه :

پترن تایید : خوش امدید : %name% کد تایید شما %verification-code% نام شرکت

نمونه پترن های اشتباه:

پترن رد : کد تائید حساب کاربری شما {code} می باشد. (اشتباه ثبت متغیر)

پترن رد : سلام و درود کاربر محترم آگهی شما در سایت تایید و منتشر شد (متن بدون متغیر)

پترن رد : کاربرگرامی عضویت شما با موفقیت تایید شد. (متن بدون متغیر)

پترن رد: %header% %body% %footer% (متن مورد نظر باید در پترن نمایان باشد)

پترن رد: با سلام؛ %txt% معاونت %on% متن مورد نظر باید در پترن نمایان باشد)

پترن رد : (قالب الگو مشخص نیست بایستی هدف پیغام مشخص باشد)

پترن رد : %title% %phone% %description% (هدف پیغام مشخص نیست)

پترن رد : %company_name% رمز یکبار مصرف شما%code% (نام کمپانی می بایست اعلام شود )

در صورت نیاز به ثبت پترن به صورت اشتراکی برای کلیه کاربران زیرمجموعه (به علت استفاده در نرم افزار یا افزونه اشتراکی)، می توانید در زمان ثبت پترن، گزینه اشتراکی را فعال نمایید؛ در این صورت، بعد از تایید پترن، این الگو برای کلیه کاربران زیرمجموعه نیز فعال می گردد.

Comments are disabled.

    ورود به سامانهثبت نام سامانهنمایندگی